de Honden

De Zwitserse Laufhunden

Kort overzicht van de geschiedenis der Schweizer Laufhunden.

De Schweizer Laufhund is een zeer oude Keltenbrak. De eerste sporen ervan zijn gevonden in een villa uit de Keltisch-Romeinse tijd in Aventicum, het huidige Avenches. Op een mozaïek daar worden vier meutehonden afgebeeld die lijken op de huidige variëteiten Zwitserse Laufhunde.
Er bestaan brieven uit 1472 tot 1480 waaruit blijkt dat Italiaanse liefhebbers erg gecharmeerd waren van dit ras.
Ook in Frankrijk  waren ze in de 18de Eeuw zeer geliefd. De graaf van Choiseul liet in 1779 "uit Zwitserland zestig honden komen van een nieuw bekende soort en al geprezen om hun jacht op haas." Lodewijk XVI toont zelfs interesse en vraagt aan de graaf een koppel.

Na de ineenstorting van het "ancien régime" in 1789 waarna de jacht met Laufhunde veranderde van een adellijke sport tot een boerenjacht op zo veel mogelijk vlees gaat het snel bergaf met de Laufhundemeutes. Dat enigszins zuivere typen nog bewaard zijn gebleven bij enkele families van jagers die Laufhunde fokten heeft vooral te maken met het feit dat overtollige pups liever verdronken werden dan weggegeven en dat een reu die uitblonk in de jacht liever niet als dekreu werd afgestaan.

In het jaar 1882 werd voor ieder der 5 toenmalige variëteiten een standaard opgesteld.
In 1909 werd deze standaard opnieuw bewerkt en moest men vaststellen dat de Thürgauer Laufhund reeds geheel verdwenen was. Op 22 Januari 1933 werd een eensluidende standaard voor alle 4 kleurslagen vastgesteld.
Men heeft in Zwitserland de Variëteit der Jura Laufhund type St. Hubert uit de standaard gehaald als zijnde verdwenen, maar in Frankrijk en Italië komt dit type nog steeds voor.

De huidige standaard luidt:

Afmetingen
Reuen        49 tot 59 cm schofthoogte
teven         47 tot 57 cm schofthoogte

Algehele verschijningsvorm
Een middelgrote, tamelijk langgerekte, op kracht en uithoudingsvermogen gefokte hond.
Het fraaie hoofd met de laag aangezette lange gedraaide oren geeft de Laufhund een adellijk aanzien. De rechte, sterke voorpoten en goed bespierde achterhand samen met een tamelijk lange, rechte en krachtige rug staan borg voor een groot prestatievermogen. De honden hebben een goed bespierde lendenpartij en een diepe borst.

Karakter
De laufhund is een brakkenras en derhalve vriendelijk en aanhankelijk. Hij is een zeer levendige en intelligente speelmakker met een uitermate zacht karakter.
Het is geen "blaffer". De Laufhund kan ook eigenwijze trekjes hebben en behoeft derhalve een consequente en geduldige baas. Een Laufhund is een hond met een bijzonder goed ontwikkelde reukzin en jachtpassie. Dit houdt in dat bij wandelingen in het veld de hond meestal aangelijnd dient te worden. Jagers en boswachters zien niet graag dat uw hond het wild opjaagt.

Gezondheid
Een Laufhund is een sterke, zeer gespierde hond met een groot uithoudingsvermogen. Hij bereikt een gemiddelde leeftijd van 10 à 12 jaar. Hij wandelt graag en veel en kan vanaf 1 jaar eventueel ook meelopen aan de fiets.
Er zijn geen specifieke ziektes en afwijkingen voor het ras bekend.

Verzorging
Alle Laufhunden hebben een kortharige gladde en dikke vacht met aan de kop een fijne beharing. Er kan dus volstaan worden met alleen borstelen, nagels kort houden en zo nodig gebit en oren reinigen.

    Gebruik
Stini met Hunter

De Laufhund is een goede jager en wordt gebruikt bij de jacht op haas, ree en wild zwijn. Hij jaagt daarbij zelfstandig op grote afstand van de baas en laat bij het volgen van het spoor zijn typische dubbeltonige roep horen.

De vier variëteiten
Berner Laufhund
Wit met zwarte platen en tan patroon


Jura Laufhund (type Bruno)
Zwart met tan patroon.
 Luzerner Laufhund
Blauwschimmel met zwarte platen en een tan patroon. 


Luzerner Laufhund


Schwyzer Laufhund

Wit met rode platen of een rode mantel.

Schwyzer Laufhund